Chứng chỉ

CERTIFICATION

Chứng chỉ chất lượng của Đèn bàn LED CogyLight.

Tất cả các sản phẩm của CogyLight được cấp chứng nhận chất lượng quốc tế CE, ROHS, EMCKC. Tất cả các thử nghiệm sản xuất được thực hiện thông qua đảm bảo chất lượng và thủ tục kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt được chứng nhận bởi ISO 9001.

IS09001 - COGYLIGHT

IS09001 – COGYLIGHT

EMC là chỉ thị tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của thiết bị. Là một trong những Chỉ thị mới và áp dụng trên tất cả 27 nước thành viên EU. Tất cả các sản phẩm điện, điện tử muốn vào thị trường EU phải được chứng nhận EMC và mang dấu CE Marking.

EMC là chỉ thị tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của thiết bị. Là một trong những Chỉ thị mới và áp dụng trên tất cả 27 nước thành viên EU. Tất cả các sản phẩm điện, điện tử muốn vào thị trường EU phải được chứng nhận EMC và mang dấu CE Marking.

TB-L180S Certificate EMC

TB-L180S Certificate EMC

Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử hay Chỉ thị RoHS (Restriction of hazardous substances directive in electrical and electronic equipment 2002/95/EC, viết tắt là RoHS) được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2006, và được yêu cầu để được thi hành và trở thành luật ở mỗi nước thành viên.

Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử hay Chỉ thị RoHS (Restriction of hazardous substances directive in electrical and electronic equipment 2002/95/EC, viết tắt là RoHS) được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2006, và được yêu cầu để được thi hành và trở thành luật ở mỗi nước thành viên.

TB-L180S Certificate Rohs

TB-L180S Certificate Rohs

TB-L270P CE EMC 2015

TB-L270P CE EMC 2015

COGYLIGHT TRADE MARK

COGYLIGHT TRADE MARK

COGYLIGHT DESIGN - ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN THIẾT KẾ

COGYLIGHT DESIGN – ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN THIẾT KẾ

e-Power-300

e-Power-300

KITA MEMBERSHIP

KITA MEMBERSHIP